tokrirkri

tokrirkri

ΑΝΕΚ Κοινωνική ευθύνη

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΕΚ LINES ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ “ELINA” KAI “REFRESH”
Η ΑΝΕΚ LINES στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, συμμετέχει σε μια σειρά ερευνητικών έργων, που θέτουν στο επίκεντρο την προστασία του   περιβάλλοντος και την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.
Συγκεκριμένα, η ΑΝΕΚ LINES λαμβάνει μέρος στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου “ELINA” με τίτλο “Integrated Green Life-Cycle Management of Waste Oils and petroleum residues”,το οποίο αφορά στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και περιβαλλοντικά υπεύθυνης μεθόδου διαχείρισης πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων που παράγονται σε πλοία και βιομηχανίες της Ελλάδας.

Συμμετέχοντας στο έργο, η ΑΝΕΚ LINES έχει προβεί σε μηχανολογικές επεμβάσεις στα πλοία της, OLYMPICCHAMPION και HELLENICSPIRIT, προκειμένου να συλλέγει σε χωριστές δεξαμενές τα πετρελαιοειδή απόβλητα που δημιουργούνται στα μηχανοστάσια. Στόχος είναι η εταιρεία να παραδίδει τουλάχιστον 80 τόνους πετρελαιοειδών αποβλήτων, χωριστά από οποιοδήποτε άλλο ρεύμα αποβλήτων, στα λιμάνια υποδοχής των πλοίων της.
 
Το έργο “ELINA” υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE+ 2010. Η ΑΝΕΚ LINES για την επιτυχή ολοκλήρωση του, συνεργάζεται με τις εταιρείες CYCLON και ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.
 
Η ΑΝΕΚ LINES συμμετέχει επίσης στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου “REFRESH”, με τίτλο “GreenRetrofittingofExistingShips”. Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων πλοίων. Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου γίνεται μοντελοποίηση και προσομοίωση των ενεργειακών ροών επί του σκάφους για διάφορες συνθήκες λειτουργίας και για εκτεταμένες χρονικές περιόδους. Το “REFRESH” επικεντρώνεται στην ενεργειακή αξιολόγηση των συστημάτων και καταναλώσεων επί του πλοίου, επιδιώκοντας τη βέλτιστη λειτουργία του, τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας και τη λήψη ορθών επιχειρησιακών αποφάσεων, χρησιμοποιώντας ένα εξειδικευμένο ηλεκτρονικό εργαλείο.
 
Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος FP7 “Sustainable Surface Transport”, με τη συνεργασία 19 ευρωπαϊκών εταιρειών, Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων. Η ΑΝΕΚ LINES έχει το ρόλο του end user στο έργο.

 
Παράλληλα με τα προαναφερθέντα, η ΑΝΕΚ LINESλαμβάνει μέρος στa ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα “MERIT”, “ΡΟΤΑ”,“MARIBRAIN” και “ΑSPIS”, τα οποία στοχεύουν στην ανάπτυξη συστημάτων που κάνουν την ναυσιπλοΐα φιλικότερη προς το περιβάλλον και τις θαλάσσιες μεταφορές ασφαλέστερες. 

 

Σχετικά Άρθρα

Οι δημοσιογράφοι της χώρας διεκδικούν όλοι μαζί τα πνευματικά τους δικαιώματα

Μετά από γόνιμη διαβούλευση και νομική επεξεργασία ο δημοσιογραφικός κλάδος της χώρας είναι έτοιμος να προσέλθει με ενιαία θέση στο διάλογο για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα πνευματικά και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Ως πρώτο βήμα απεστάλη από την ΠΟΕΣΥ σχετικό υπόμνημα προς την Υπουργό[…]

Δείτε περισσότερα

Κρητικιά η δασκάλα που διδάσκει ελληνικά στα παιδιά της Γκάνας

Σε μία απ’ τις πιο φτωχές περιοχές της μακρινής Γκάνας, ο μοναδικός (πνευματικός) πλούτος που λαμβάνουν τα παιδιά είναι η εκμάθηση των ελληνικών!   Το ελληνικό σχολείο του Αγίου Νικολάου κάνει… θαύματα, καθώς οι μικροί μαθητές αγκαλιάζουν με θέρμη την πατρίδα μας και τις παραδόσεις της! Το ιερό εκπαιδευτικό έργο,[…]

Δείτε περισσότερα

Αφήστε μια απάντηση