tokrirkri

tokrirkri

Για τον Πατριάρχη

ΙΣΤΟΡΙΚΗ Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Α.Θ.Π. ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΕΘΥΜΝΙΩΝ  ΑΤΤΙΚΗΣ «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ». ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΜΕ ΑΞΙΟΖΗΛΕΥΤΗ & ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
 
«Χαίροις άνθος αναδύον σμυρναλόης θυσίας
Χαιροις κλιμαξ ο συνδεων χαρμονήν των πατρίδων
Χαίροις της προσευχής των Ρεθυμνίων το περιεχόμενον
Χαίροις ον εθεμελίωσας των οικολόγων το τρόπαιον»
 

 
Με αυτούς τους χαιρετισμούς άρχισε την προσφώνηση του προς   την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο Α΄, ο κος

Γεώργιος Βλατάκης πρόεδρος του ιστορικού Συλλόγου των εν Αττικη Ρεθυμνίων «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ» , περιστοιχισμένος από όλα σχεδόν τα μέλη του ΔΣ.κα Ε. Τζιφακη, κα Ελ. Σταμαθιουδακη, κα Κων/να Μανώλη, κα Ελ. Λιαναντωνακη, κο Πέτρο Βερνάδο ,εντός του Καθολικού της Ιεράς Πατριαρχικής & Σταυροπηγιακής Μονής Αρκαδίου , κατά την τελετή αναγόρευσις της ΑΘΠ. σε Επίτιμο Πρόεδρο του συλλόγου , την Δευτέρα 03-09-2012.

Μεγάλη όντως η χαρά, η συγκίνηση αλλά  και υψηλή η τιμή αύτη  , την οποία περιεποιήσατο στο Σύλλογο μας η Θεοτίμητος Κορυφή της Ορθοδοξίας . Μία σημαντική ιστορική στιγμή για τον Σύλλογο των αποδήμων Ρεθυμνίων της Αττικής «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ» και μια τιμητική επιβράβευση των κόπων και της προσφοράς του Συλλόγου προς το Ρέθυμνο, αποτέλεσε η τελετή της αναγόρευσης του Οικουμενικού ημων Πατριάρχου, σε Επίτιμο Πρόεδρο του . Ακόμη πιο σημαντική κατέστη η στιγμή διότι έλαβε χώρα εντός της Ιεράς Μονής Αρκαδίου , της οποίας ο Σύλλογος φέρει το βαρύγδουπο όνομα και που πρέπει να αισθανόμαστε υπερήφανοι ως ανέφερε στην αντιφώνηση του ο Παναγιώτατος.
 
Κατά τη προσφώνηση του ο πρόεδρος κ. Γ. Βλατάκης ανέφερε μεταξύ άλλων :
 
Παναγιώτατε  Αρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως , Νέας Ρώμης και Οικουμενικέ Πατριάρχα κ. κ. Βαρθολομαίε
Εν πνευματική χαρά , βαθυτάτη συγκινήσει και ανυποκρίτω αγάπη ο απόδημος λαός του ιστορικού συλλόγου των εν Αττικη Ρεθυμνίων “ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ “, δι εμού του ταπεινού ως προέδρου , υποδέχεται εν τη παλαιφάτω ιστορικη Μονή Αρκαδίου , την αγιασθείσαν δια των ιδρώτων και των αιμάτων τόσον αγίων και ηρωικών αυτής τέκνων,την πάνσεπτον Κορυφήν της Ορθοδοξίας , το πάντιμον όνομα της Ανατολής και καύχημα του γένους ,τον οφθαλμό  και υποφήτη της εν Βυζαντίω και πάσης υπ’ ουρανόν Ορθοδοξίας  , Παναγιώτατον Οικουμενικόν Πατριάρχην κυριον κυριον Βαρθολομαίον Α΄,τον γλυκύν ελπιδοφόρον άγγελον τον σήμερον ευκλεώς και ευσθενώς πατριαρχεύων, τον πολύσπλαχνο πατέρα , τον κήρυκα της αγάπης και τον φύλακα της ευσταθείας των αγίων του Θεού Εκκλησιών.
 
Πώς να περιγράψω τα αισθήματα τα οποία διακατέχουν την καρδία μου την στιγμή ταύτη, Είναι αδύνατον, Παναγιώτατε, να μην ξεχειλίζη η καρδία μας από θαυμασμό δι᾿ όσα Υμείς, και δι᾿ Υμών το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, κατώρθωσε κατά τας τελευταίας δύο δεκαετίας, προς δόξαν του εν Τριάδι Θεού, επ᾿ αγαθώ του ανθρώπου
 
Η αγιωτόκος και ηρωωτόκος νήσος Κρήτη , υπο την στοργικήν αγκάλην και μέριμναν του Αποστολικού και Πατριαρχικού Οικουμενικού θρόνου ούσα , σεμνύνεται , ο ψηλορείτης υποκλίνεται , οι χρυσαετοί των κρητικών φαραγγιών χαμηλώνουν το πέταγμα τους , το ιστορικό Αρκάδι   φλέγεται από αγάπη , η κρητική λύρα συνοδεύει τα βήματα σας ενώ από βορρά εως το νότο και από την ανατολή εως τη δύση σκιρτά & αγάλλεται το κρητικό πέλαγος
Ιδού εν τω μέσω ημών ο φέρων ου μόνον επι του στήθους αλλά και επι των ώμων τον Τίμιον Σταυρόν των του Χριστού πενήτων. , εν καρτερια και υπομονή πολλή. Ο μεταφέρων ως λυχνία φαεινή το ανέσπερον φως της ορθοδόξου πίστης διδάσκων το ιεροπρεπές εκ Φαναρίου ήθος της ευαγγελικής αρχοντιάς , της συνέσεως , της απλότητος και σεμνότητος.
 
Ο Σύλλογος μας ο οποίος φέρει το βαρύγδουπο όνομα της Μονής Αρκαδίου θέλει να διατηρήσει αναλλοίωτες τις πνευματικές προγονικές ηθικές αξίες , να περιφρουρήσει την ιερή εθνική μνήμη γεγονότων και προσώπων που σημάδεψαν τη πορεία του έθνους και να προχωρήσει σε ένα δυναμικό παρόν και ένα καλύτερο μέλλον. Δεν αποτελεί ιστορία μόνο το παρελθόν του Αρκαδίου . Ιστορία γράφουνε σήμερα και τα αγιασμένα χώματα με το να αναλύουν το παρόν και να θεμελιώνουν το μέλλον.. Το Αρκάδι έχει στο συλλογικό του υποσυνείδητο εφόδια από παλιούς καιρούς. Το γονίδιο τους περικλείει ανδρεία – προσφορά – αγώνα. Το γονίδιο του είναι Χριστός και Ελλάδα. ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΝ.
 
Είμεθα λοιπόν ευτυχείς και εγκαυχώμεθα δια τον Πατριάρχην μας , τον Ανταίον της Ορθοδοξίας ,άπαντες και ο ευσεβής λαός της ιστορικής πόλεως του Ρεθύμνου σεμνύνεται Παναγιώτατε Δέσποτα δια την μεγαλην και ιστορικήν στιγμήν της επισκέψεως σας . Ο δε ιστορικός σύλλογος των αποδήμων Ρεθυμνιων της Αττικης «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ» ως έναν και αδιαίρετον με το ποίμνιον της θεοσώστου Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου , υπό τας ευλογίας του Ιερωτάτου οτρηρού εργάτου του Ευαγγελίου , Ποιμενάρχου μας κου Ευγενίου ,διατηρών ιδιαίτερους υικούς δεσμούς με την σεπτήν κορυφήν της ορθοδοξίας , αφού προ δύο ΄ετών σας επεσκέφθην στο φανάρι την ημέρα του Ακαθίστου υμνου και σας απένειμε το μετάλλιο των 80 ετων του από ιδρυσεως του  
Κατακλείων το άναρθρον τούτο εκχείλισμα της ζεούσης καρδίας μου , εκφράζω τας απείρους ευχαριστίας δια την αποδοχήν Σας στην αίτηση μας δείγμα ιδιαίτερης αγάπης προς υμας αφου ουδέποτε μας αρνηθήκατε το οτιδήποτε.
 
Εις αγαθήν ανάμνησιν της εν Ρεθύμνω ευλογητής επισκέψεως υμων Δεχτείτε παρακαλούμεν την ομόφωνη απόφαση εμού προσωπικώς ως πρόεδρου και εισηγητού αλλά και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου των αποδήμων Ρεθυμνιων Αττικής ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ , της αναγόρευσης σας σε επίτιμο πρόεδρο του Συλλόγου μας σε ένδειξη βαθυτάτου σεβασμού , χρέους και υιικής αγάπης για όσα προς το γένος πολυτίμως προσφέρετε και δη κατά τα είκοσι έτη ευκλεούς και αγλαοκάρπου Πατριαρχείας.
 
Τιμιωτάτη της Ορθοδοξίας Κεφαλή , η ής εκπρόσωποι ήλθομεν του ιστορικού συλλόγου των εν Αττική Ρεθυμνίων , την ημετέραν αφοσίωσιν πιστούμενοι, έγνωμεν εγχειρίσαι το μετάλλιον τούτο . καθώς και την ιερά ταύτην εικόνα με τους προστάτας Αγίους Τέσσερας Νεομαρτυρας διασώζουσα μορφή , φέροντες το επώνυμον Βλατάκηδες, τεκμήριον σμικρότατον αφοσιώσεως , πολλής υιικής αγάπης και πάνυ πολλού σεβασμού. Γένοιτο ημιν τούτο , Παναγιώτατε Δέσποτα .>>
Τελειώνοντας την προσφώνηση του ο κ. Γ. Βλατάκης προσέφερε στην ΑΘΠ το χρυσούν μετάλλιο που φέρει από τη μία όψη τους Αγ. Τεσσαρας Μάρτυρας και από την άλλη όψη την Ιερα Μονη Αρκαδίου, καθώς και βελούδινη κασετίνα φέρουσα χρυσή εικόνα των Αγιων Τεσσάρων Μαρτύρων που είναι προστάτες του Συλλόγου και του Ρεθύμνου και περίτεχνο πάπυρο με το ψήφισμα του ΔΣ. Τα προσφερόμενα δώρα φιλοτεχνήθηκαν ανιδιοτελώς από το γνωστό χρυσοχοικό οίκο του Ρεθύμνιου Μάκη Μιχαλά το γένος Μουρτζανού.
 
Η ΑΘΠ. ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην αντιφώνηση του ευχαρίστησε το Σύλλογο των εν Αττικη Ρεθυμνίων , για την αναγόρευση του σε Επίτιμο Πρόεδρο του Συλλόγου ,ιδιαιτέρως δε τον πρόεδρο κο Γεώργιο Βλατάκη τονίζοντας την από παλαιά γνωριμία αλλά και την εγνωσμένη και πιστή αφοσίωση και αγάπη προς το πρόσωπο Του αλλά και προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ως αντίδωρο ο Οικουμενικός Πατριάρχης προσέφερε στο πρόεδρο ένα ασημένιο δισκάριο με εγχάρακτη την εικόνα της Παναγίας της Παμμακάριστου προστάτιδα της Πόλις. 
 

Σχετικά Άρθρα

Μεγάλη Τετάρτη, ο Χριστός εχάθη !

Η Μεγάλη Τετάρτη είναι αφιερωμένη στη μνήμη της αμαρτωλής γυναίκας, που μετανόησε, πίστεψε στο Χριστό και άλειψε τα πόδια του με μύρο. Την Μεγάλη Τετάρτη το πρωί γίνεται η Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία και το απόγευμα ή το βράδυ γίνεται η Ακολουθία του Ευχελαίου και η τελετή του Νιπτήρος. Στον Όρθρο της Μεγάλης Πέμπτης[…]

Δείτε περισσότερα

Έκθεση: «Φαντάσου την Πόλη: Ηράκλειο 2012»   Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί η έκθεση «Φαντάσου την πόλη: Ηράκλειο 2012» στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου από 21 έως 31 Μαΐου 2012.

Δείτε περισσότερα

Αφήστε μια απάντηση