tokrirkri

tokrirkri

ΔΕΗ: Το στρατηγικό πλάνο για EBITDA ως 1,1 δισ.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε το στρατηγικό και επιχειρησιακό πλάνο της για την περίοδο 2018-2022. Όπως αναφέρει η επιχείρηση, οι τάσεις στη διεθνή αλλά και στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας επηρεάζουν τη ΔΕΗ, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Τα τελευταία επτά χρόνια υπήρξε μεγάλη ανάπτυξη των ΑΠΕ και ένταση του ανταγωνισμού από υφιστάμενες εταιρείες καθώς και από την είσοδο νέων παικτών.

Για τα επόμενα 10 χρόνια τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (λόγω του εξηλεκτρισμού), οι δράσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών καθώς και η απανθρακοποίηση. Έτσι, οι εταιρείες ενέργειας στην Ευρώπη πραγματοποιούν στροφή προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), στα Δίκτυα, ιδιαίτερα της Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και σε νέες δραστηριότητες στη Λιανική Αγορά.

Όπως αναφέρει η ΔΕΗ, η Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας αλλάζει γρήγορα σε όλο το εύρος της (αποεπένδυση λιγνιτικών μονάδων, άνοιγμα της λιανικής αγοράς και εισαγωγή του νέου target model), ενώ το Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας αναμένεται να πιεσθεί, κυρίως λόγω της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΕΗ, με την υποστήριξη του συμβούλου της, εκπόνησε το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό της Σχέδιο, τα οποίο θα διασφαλίσει την ανθεκτικότητά της και θα την μετατρέψει σε σύγχρονη και πρωτοποριακή εταιρεία ενέργειας.

Σημαντικότερες Στρατηγικές προτεραιότητες

1. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
Αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της ΔΕΗ κατά 600 MW περίπου έως το 2022, το οποίο θα προέρχεται κυρίως από Αιολικά και Φωτοβολταϊκά, δεδομένης της αναμενόμενης ελκυστικότητάς τους έναντι άλλων πηγών ενέργειας, μέσω σημαντικής αύξησης του μεγέθους, του αριθμού των έργων και των δυνατοτήτων στις ΑΠΕ, με συγκεκριμένους στόχους όσον αφορά την ισχύ και την απόδοση. Στόχος για συμμετοχή των ΑΠΕ στην συνολική ισχύ της ΔΕΗ σε ποσοστό 20% – 25% έως το 2030-2035.

2. Πάγια Διανομής
Εστίαση στην βελτιστοποίηση των λειτουργικών επιδόσεων και στις επενδύσεις στα πάγια διανομής σε ρυθμιζόμενες και μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, δεδομένων των σταθερών αποδόσεων που έχουν.

3. Λιανική Αγορά και Νέες Δραστηριότητες
-Επανατοποθέτηση της στρατηγικής της ΔΕΗ αναφορικά με τον τρόπο προσέγγισης των πελατών της, εστιάζοντας στην διατήρηση των υψηλής προτεραιότητας τμημάτων πελατών, στην αναθεώρηση του branding της, στην τιμολόγηση και την επέκταση των βασικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας προσφέροντας μία ευρύτερη γκάμα ενεργειακών υπηρεσιών και προϊόντων (π.χ. double play στον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο, υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης).

-Εντατικοποίηση των προσπαθειών για εισπράξεις και διακανονισμούςπροκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συσσωρευμένες οφειλές από απλήρωτους λογαριασμούς και να αποτραπεί η δημιουργία νέων, μέσω τόσο μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής όσο και με μία σειρά από «quick wins».

4. Ορυχεία και συμβατική παραγωγή
-Έναρξη προγράμματος λειτουργικής βελτιστοποίησης και αποδοτικότητας στα Ορυχεία και τους Θερμικούς Σταθμούς Παραγωγής.

-Αποεπένδυση λιγνιτικής ισχύος 930 MW και των σχετικών ορυχείων.

-Απόσυρση 1.212 MW μέχρι το 2021.

-Συνετή διαχείριση των συμβατικών σταθμών παραγωγής στα Μη-Διασυνδεδεμένα νησιά και διερεύνηση των πιθανών ευκαιριών για μετατροπή υπαρχόντων πετρελαϊκών μονάδων σε μικρής κλίμακας μονάδες με καύσιμο LNG.

5. Κεντρικές και Υποστηρικτικές Λειτουργίες
-Επαναπροσδιορισμός του μοντέλου λειτουργίας των υποστηρικτικών υπηρεσιών και εκμετάλλευση συνεργιών σε επίπεδο εταιρείας αλλά και ομίλου.

-Εξέταση και διαχείριση των εμμέσων δαπανών προς τρίτους.

-Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της ΔΕΗ

6. Διεθνής Επέκταση
Στοχευμένη ανάπτυξη νέων έργων σε διεθνείς αγορές με ανταγωνιστικές αποδόσεις, αξιοποιώντας τις δυνατότητες και την εξειδίκευση της ΔΕΗ.

7. Νέες υπηρεσίες και προϊόντα
Αξιολόγηση άλλων ευκαιριών για ανάπτυξη (π.χ. ενεργειακές υπηρεσίες), λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη ανταγωνιστικότητα και αποδοτικότητα τους.

8. Ρυθμιστικό πλαίσιο (βασικά θέματα)
Πέρα από τις στρατηγικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί στο επιχειρησιακό πλάνο, υπάρχουν μία σειρά από ρυθμιστικά θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως:

-Διεκδίκηση αποζημιώσεων ισχύος των μονάδων παραγωγής για την υποστήριξη των θερμικών μονάδων οι οποίες είναι απαραίτητες για την ασφάλεια εφοδιασμού και οι οποίες αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε σχέση με την κερδοφορία τους, δεδομένης της ελκυστικότητάς τους ως μεταβατικού καυσίμου σε σχέση με την κατασκευή νέων σταθμών.
-Μείωση της χρέωσης προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας για ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) και σταδιακή πλήρης κατάργησή της.
-Κατάργηση των δημοπρασιών τύπου ΝΟΜΕ μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποεπένδυσης λιγνιτικών μονάδων και το αργότερο μέχρι το τέλος του 2019.
-Target model: λειτουργία αγοράς προθεσμιακών προϊόντων που θα προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία για αντιστάθμιση κινδύνου.
-Πλήρης ανάκτηση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Όπως σημειώνει η ΔΕΗ, για την περίοδο 2018 – 2022, οι παραπάνω στρατηγικές προτεραιότητες υποστηρίζονται από ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους € 3,9 δισ. περίπου, εκ των οποίων το 50% κατανέμεται στα Δίκτυα και στις ΑΠΕ (31% στα Δίκτυα και 22% στις ΑΠΕ), 23% στο συμβολαιοποιημένο έργο για την κατασκευή του νέου σταθμού λιγνιτικής παραγωγής Πτολεμαΐδα V και 9% για επενδύσεις διατήρησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης των συμβατικών μονάδων παραγωγής.

Μέσα από την επιδίωξη αυτών των προτεραιοτήτων και της εφαρμογής συγκεκριμένων δράσεων σε λειτουργικό και ρυθμιστικό επίπεδο, η ΔΕΗ στοχεύει σε λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) € 1-1,1 δισ. και λόγο καθαρού χρέους προς EBITDA της τάξεως 3x μέχρι το 2022.

Σχετικά Άρθρα

Τσίπρας: Να κερδίσουμε το στοίχημα της εργασίας

«Tο στοίχημα της μεταμνημονιακής εποχής δεν είναι απλά να επαναφέρουμε τη χώρα στην κανονικότητα αλλά κερδίσουμε το στοίχημα της εργασίας», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός στην ομιλία τους στους εργαζόμενους στο Νεώριο της Σύρου. Πρώτος στόχος της μεταμνημονιακής περιόδου είναι οι δουλειές, οι αξιοπρεπείς δουλειές, είπε με έμφαση ο πρωθυπουργός[…]

Δείτε περισσότερα

Ολοκληρώθηκαν τα 88 προαπαιτούμενα – Αύριο αναμένεται η τελευταία δόση

Την ολοκλήρωση του συνόλου των προαπαιτουμένων της δ’ αξιολόγησης αποκαλύπτει η Κομισιόν με το κείμενο συμμόρφωσης, τονίζοντας ότι οι προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος του ESM έχουν εκπληρωθεί. Στο πλαίσιο αυτό, το EwG αναμένεται να επικυρώσει την Πέμπτη την ολοκλήρωση του 3ου προγράμματος, ενώ στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της[…]

Δείτε περισσότερα