Μια νέα εικόνα για την επιρροή του ανθρώπου στο παγκόσμιο τοπίο δίνει νέα έρευνα για το περιβάλλον, οι οποία ανέδειξε ότι το 95% της επιφάνειας της Γης έχει δεχτεί κάποια ανθρώπινη επιρροή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με της έρευνα της ΜΚΟ «The Nature Conservancy», το 95% της γήινης επιφάνειας, συμπεριλαμβανομένης της Ανταρκτικής, έχει τροποποιηθεί από τον άνθρωπο, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των τοπίων, περίπου το 84% έχει δεχτεί πολλαπλές ανθρώπινες επιπτώσεις.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Global Change Biology, δείχνει ότι ο βαθμός στον οποίο η γη έχει επηρεαστεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα είναι υψηλότερος από ότι είχε αναφερθεί σε προηγούμενη εκτίμηση, η οποία ήταν 19%.

Μόνο το 30% των περιφερειακών οικοσυστημάτων ή οικοτόπων έχουν παρατηρήσει χαμηλά επίπεδα ανθρώπινων επιπτώσεων και διατηρούν το μεγαλύτερο μέρος της φυσικής τους γης.

Στους ανθρώπινους παράγοντες περιλαμβάνονται η γεωργία, η φυσική επέκταση των ανθρωπίνων οικισμών, οι μεταφορές όπως οι σιδηρόδρομοι και οι περιφερειακοί οδοί, η εξόρυξη, η παραγωγή ενέργειας και η ηλεκτρική υποδομή, όπως οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι λιγότερο τροποποιημένες εκτάσεις τείνουν να βρίσκονται σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη όπως σε τούνδρες, βόρεια δάση, τάιγκα και εύκρατα κωνοφόρα δάση. Από την άλλη πλευρά, οι πιο τροποποιημένες εκτάσεις περιλαμβάνουν πιο τροπικά τοπία, όπως εύκρατα πλατύφυλλα και μεικτά δάση.

«Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις συμφωνούν ότι τα μεγάλα άθικτα τοπία που απομένουν στον πλανήτη έχουν προτεραιότητα. Αλλά τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν ότι λιγότερες από αυτές τις περιοχές του κόσμου παραμένουν πραγματικά αμετάβλητες από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και οι περισσότερες βρίσκονται μάλιστα σε μία κατάσταση ενδιάμεσης τροποποίησης και στο κατώφλι κρίσιμων σημείων ανατροπής», δήλωσε ο Τζο Κίζεκερ, συνεπικεφαλής της μελέτης.