tokrirkri

tokrirkri

Τράπεζες: Μεγαλύτερη ευελιξία στη ρύθμιση NPLs

Με ρυθμίσεις άλλου τύπου και όχι φασόν θα κινηθούν οι τράπεζες σε ό,τι αφορά τα «κόκκινα» δάνεια ιδιωτών από την 1η Νοεμβρίου, και μάλιστα πιο επιθετικά.

Τα ιδιωτικά NPLs αποτελούν ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων που πρέπει να πραγματοποιήσουν τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς ο χρόνος στενεύει ασφυκτικά και τα χέρια των τραπεζών είναι ακόμη δεμένα από το θεσμικό πλαίσιο και από τις πραγματικές κοινωνικές συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πιστωτικά ιδρύματα αποφάσισαν να αρχίσουν να κινούνται επιθετικότερα σε ό,τι αφορά καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, πλην όμως η κοινωνική διάσταση θα πρέπει να οριοθετήσει τη συγκεκριμένη επιθετικότητα.

Έτσι λοιπόν τα πιστωτικά ιδρύματα, ξεκινώντας από τους δανειολήπτες που είναι ήδη ενταγμένοι στον νόμο Κατσέλη, τον νόμο Δένδια ή σε οποιονδήποτε άλλο θεσμικό πλαίσιο νομικής προστασίας χωρίς την έκδοση οριστικών αποφάσεων, θα προτείνουν εξωδικαστικές λύσεις ανάλογες με εκείνες που θα μπορούσαν να απολαύσουν οι δανειολήπτες μέσα από δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες όμως θα αργήσουν.

Η ένταξη στη ρύθμιση που θα προτείνει η τράπεζα προϋποθέτει ότι οι δανειολήπτες θα παραιτηθούν από τα ένδικα μέσα, αλλά θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν την προστασία δεχόμενοι την πρόταση-ρύθμιση των τραπεζών.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, οι τράπεζες έχουν πραγματοποιήσει χαρτογράφηση του προφίλ των δανειοληπτών και θα κινηθούν κατά τη μέθοδο που εφαρμόζουν και στα επιχειρηματικά δάνεια, δηλαδή βάσει του leader της κάθε περίπτωσης. Αυτό αφορά τους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν περισσότερα του ενός δάνεια και από περισσότερες τράπεζες.

Στο πλαίσιο αυτό, η τράπεζα στην οποία ο δανειολήπτης είναι περισσότερο εκτεθειμένος θα πραγματοποιήσει και τη σχετική διαπραγμάτευση με τον υπόχρεο και για λογαριασμό και των άλλων, για να φθάσει σε κάποιο αποτέλεσμα.

Η εξωδικαστική ρύθμιση που θα προτείνουν οι τράπεζες μπορεί να περιλαμβάνει από κούρεμα και διαγραφή ενός τμήματος του δανείου μέχρι ανταλλαγή με κάποιο ακίνητο ή και σπάσιμο του δανείου σε δύο τμήματα, προκειμένου να μπορεί να εξυπηρετηθεί το ένα από αυτά, ή ακόμη και έναν συνδυασμό όλων των παραπάνω.

Καθώς ανοίγει η πλατφόρμα διαπραγμάτευσης για δανειολήπτες οι οποίοι εντάσσονται στο θεσμικό πλαίσιο προστασίας, δεν μπορεί παρά να ανοίξει ο δρόμος και για τους υπόλοιπους δανειολήπτες οι οποίοι δεν βρίσκονται στην προστασία του νόμου αλλά συνεχίζουν να είναι «κόκκινοι» τουλάχιστον σε ό,τι αφορά δάνεια χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις.

Στην ίδια διαδικασία θα ενταχθούν και μικρές και πολύ μικρές πιστώσεις οι οποίες επίσης έχουν τύχει νομικής προστασίας. Αξίζει να σημειωθεί πως οι περισσότερες δικάσιμοι έχουν οριστεί έπειτα από ένα αλλά και δύο έτη, κάτι που κάνει πολύ χρονοβόρα τη διαδικασία για τις τράπεζες, οι οποίες πιέζονται για τη μείωση των «κόκκινων» χαρτοφυλακίων.

Όπως προαναφέρθηκε, οι ρυθμίσεις που θα προταθούν στους «κόκκινους» δανειολήπτες θα αφορούν:

1. Όσους βρίσκονται υπό καθεστώς νομικής προστασίας.

2. Όσους έχουν υποβάλει αίτημα και η υπόθεσή τους εκκρεμεί στα δικαστήρια.

3. Όσους δεν έχουν κινήσει διαδικασίες ένταξης σε κάποιο νομικό καθεστώς προστασίας, αλλά έχουν προβλήματα αποπληρωμής.

Πάντως, προκειμένου οι δανειολήπτες να επιλέξουν τις ρυθμίσεις των τραπεζών, οι προτάσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων θα πρέπει να είναι καλύτερες από εκείνες που θα έχουν εντασσόμενοι στο καθεστώς του ν. Κατσέλη.

Ποια δάνεια αφορούν οι ρυθμίσεις

Η ομαδοποίηση περιπτώσεων αφορά για μεν τα καταναλωτικά δάνεια τα χρέη προς τις τράπεζες που δεν υπερβαίνουν κατά σύνολο τα 50.000 ευρώ και δεν φέρουν εμπράγματες εγγυήσεις.

Σε ό,τι αφορά τα στεγαστικά δάνεια, καταρχήν οι διαπραγματεύσεις θα γίνονται για δάνεια που ελήφθησαν για την αγορά ή την κατασκευή πρώτης κατοικίας.

Εν συνεχεία θα υπάρξουν επεκτάσεις των ρυθμίσεων αυτών και για ακίνητα που αποτελούν δεύτερη ή εξοχική κατοικία.

Πρέπει να σημειωθεί πως τα κριτήρια που θέτουν οι τράπεζες είναι παρόμοια με εκείνα των δικαστηρίων που σχετίζονται με κινητή και ακίνητη περιουσία του δανειολήπτη.

Οι τράπεζες με βάση τους νέους στόχους θα τρέξουν τις διαδικασίες και για ανακτήσεις και αυτός είναι ο λόγος στον οποίο προβαίνουν σε παρόμοιες ενέργειες.

Μόνο οι πωλήσεις δανείων ας σημειωθεί πως οδηγούν σε μεγάλη ανάλωση κεφαλαίων των τραπεζών, που έχει φτάσει πια να είναι περίπου ισόποση με το ποσό των δανείων που πωλούνται.

Άλλωστε τα funds τα οποία αγοράζουν τα NPLs ήδη βρίσκονται σε πολύ προνομιακή θέση, αφού προτείνουν στους δανειολήπτες γενναία κουρέματα, που φθάνουν μέχρι και το 80% των δανείων, αφού στο μεταξύ έχουν αγοράσει τα δάνεια σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.

Προχωρούν οι διαδικασίες πώλησης χαρτοφυλακίων

Alpha Bank: Πέντε δεσμευτικές προσφορές κατατέθηκαν, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, για το χαρτοφυλάκιο Jupiter της Alpha Bank.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, χθες τα ξημερώματα στις 2:00 π.μ. ώρα Ελλάδος κατατέθηκαν οι συγκεκριμένες προσφορές δεσμευτικού χαρακτήρα από τα funds Fortress, Apollo, Centerbridge, Lonestar, Pimco, Fortress.

Η Αlpha Bank είναι αυτή που θα αποφασίσει πότε περατώνεται η διαδικασία αφού μελετήσει τις συγκεκριμένες προσφορές, οι οποίες έχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, κάτι που δεν αφήνει την τράπεζα να συναγάγει άμεσα αποτέλεσμα.

Το χαρτοφυλάκιο Jupiter που διαθέτει προς πώληση η Alpha Bank  περιλαμβάνει πλέον των 70 ξενοδοχειακών μονάδων και 500 «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια με εξασφαλίσεις σε 1.700 ακίνητα.

Είναι χαρτοφυλάκιο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού έχει έντονο τουριστικό χαρακτήρα και μεγάλη συγκέντρωση τουριστικών εγκαταστάσεων, μεσαίου και μικρότερου μεγέθους.

Τα περισσότερα δάνεια αφορούν ξενοδοχεία στην περιοχή της Μυκόνου, της Κεφαλονιάς και της Σύρου, όπως επίσης και τουριστικών εγκαταστάσεων σε Σαντορίνη και Αθήνα. Επίσης στο συγκεκριμένο «καλάθι» περιέχονται και κάποια λίγα ακίνητα που βρίσκονται σε Κρήτη και Ρόδο.

Συνολικά, το προς πώληση χαρτοφυλάκιο αφορά δάνεια ονομαστικής αξίας ύψους 800 εκατ. ευρώ.

Eurobank: Καταναλωτικά δάνεια ύψους 1,1 δισ. ευρώ χωρίς διασφαλίσεις πούλησε η Eurobank, σε τιμή που ανέρχεται στο 6% της ονομαστικής αξίας του υπολοίπου.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, η Τράπεζα Eurobank Ergasias υπέγραψε συμφωνία µε την κοινοπραξία των εταιρειών B2Holding ASA και Waterfall Asset Management για την πώληση µη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου ύψους 1,1 δισ. (από τα οποία περίπου 1 δισ. ευρώ εμφανίζονται στον ισολογισμό της τράπεζας) και συνολικής απαίτησης εκ των παρεπόμενων δικαιωμάτων 2 δισ. ευρώ.

Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα συνεχίσει η κατά 100% θυγατρική της Eurobank, Financial Planning Services S.A (FPS), η οποία έχει λάβει άδεια διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Αυτό θα γίνεται συνδυαστικά με την επίσης αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης B2Kapital A.E.

Η πώληση αποτελεί μέρος του πλάνου της Eurobank για τη μείωση των NPEs το 2018 και θα ολοκληρωθεί εντός του 4ου τριμήνου του 2018. Το τίμημα ανέρχεται περίπου σε 6% σε όρους συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου.

Η πώληση είναι ουδέτερη για την τράπεζα τόσο σε όρους χρηματοοικονομικού αποτελέσματος όσο και επίπτωσης στα εποπτικά της κεφάλαια. Σύμβουλοι της Eurobank ήταν η BlackRock και η Δικηγορική Εταιρεία Α.Σ. Παπαδημητρίου και Συνεργάτες.

Πηγή: naftemporiki.gr

Σχετικά Άρθρα

Πρόσκληση επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση ωφελουμένων από το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης– Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης) καλεί φορείς του Ιδιωτικού τομέα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την απασχόληση ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης πρακτικής άσκησης των παρακάτω δράσεων:1. ΔΡΑΣΗ «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον[…]

Δείτε περισσότερα

KΕΠΕ: Κατεβάζει απότομα τον πήχη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Οι ειδικοί του ΚΕΠΕ προβλέπουν μια σταδιακή αποδυνάμωση της ανάπτυξης μέχρι το τρίτο τρίμηνο και ενίσχυση στο τέλος του έτους. Ακόμη ένας οργανισμός ρίχνει σημαντικά τον πήχη της ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, αμφισβητώντας ευθέως τους επίσημους στόχους. Πρόκειται για το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) το οποίο υπολογίζει[…]

Δείτε περισσότερα