tokrirkri

tokrirkri

Aegean: Που θα πάνε τα κεφάλαια από το ομολογιακό δάνειο

Στην καταβολή προκαταβολών στην Airbus για την προμήθεια των νέων αεροσκαφών που παράγγειλε το 2018, την κατασκευή εκπαιδευτικού κέντρου της εταιρείας στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας και τα ταμεία της εταιρείας για να χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης θα κατευθυνθούν τα 200 εκατ. ευρώ που επιδιώκει να αντλήσει η Aegean Airlines μέσω της έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ) το οποίο προβλέπει τη διάθεση στο επενδυτικό κοινό 200.000 ομολογιών αξίας 1.000 ευρώ έκαστη.

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης, τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν (αφαιρουμένης της δαπάνης για την έκδοση) θα διατεθούν σε ποσοστό 75% σε προκαταβολές προς την ευρωπαϊκή κατασκευάστρια εταιρεία αεροσκαφών Airbus, ποσοστό 14% θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του εκπαιδευτικού κέντρου ενώ το 11% θα χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης της Aegean.

Πιο συγκεκριμένα το 75% των κεφαλαίων που ομολογιακού δανείου (έως 147,1 εκατ. ευρώ) θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της δεσμευτικής συμφωνίας με την Airbus που υπογράφτηκε στις 22/6/2018 και θα διατεθεί, από το πρώτο τρίμηνο του 2019 μέχρι και το τελευταίο τρίμηνο του 2023. Το ποσό θα αφορά τη χρηματοδότηση μέρους των προγραμματισμένων προκαταβολών, έναντι συνολικού ποσού 459,2 εκατ. δολαρίων που θα καταβληθούν βάσει του συμφωνηθέντος προγράμματος απόκτησης 30 συνολικά αεροσκαφών
(συμπεριλαμβανομένων και των κινητήρων) νέας γενιάς της οικογένειας Α320neo, δύο τύπων A320neo και Α321neo, με δικαίωμα προαίρεσης για 12 επιπλέον αεροσκάφη.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της συμφωνίας με την Airbus οι παραδόσεις των αεροσκαφών αναμένεται να ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 2020 και να ολοκληρωθούν το τελευταίο τρίμηνο του 2024, με προβλεπόμενες παραδόσεις δύο αεροσκαφώντο 2020, οκτώ το 2022, δέκα το 2023 και δέκα το 2024.
Η Aegean διευκρινίζει, ταυτόχρονα, τους τρόπους με τους οποίους θα προμηθευτεί τα νέα αεροπλάνα της καθώς αυτά θα αποκτηθούν είτε με χρηματοδοτική μίσθωση είτε με τραπεζικό δανεισμό είτε με λειτουργική μίσθωση (sale and lease back).

Στο πλαίσιο της συμφωνίας παράδοσης των αεροσκαφών με την Airbus, οι προγραμματισμένες προκαταβολές θα επιστρέφονται στην Aegean από την Airbus και στη συνέχεια θα καταβάλλονται από την Aegean στο πλαίσιο των πληρωμών ως μέρος αυτών, όπως προβλέπεται στις σχετικές συμφωνίες απόκτησης αεροσκαφών
με τους φορείς χρηματοδότησης και τους εκμισθωτές των αεροσκαφών, μέχρι την ολοσχερή και οριστική χρήση των κεφαλαίων ύψους έως 147,1 εκατ. ευρώ.

Η εκταμίευση των πληρωμών θα εξαρτηθεί από τον ακριβή προσδιορισμό των χρόνων παράδοσης των αεροσκαφών, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης με την Airbus αλλά και την οριστικοποίηση του οριστικοποίηση του τρόπου χρηματοδότησης των αεροσκαφών.

Εκπαιδευτικό κέντρο και ένεση ρευστότητας

Το 14% των κεφαλαιων που θα αντλήσει η Aegean (έως 27,5 εκατ. ευρώ) προβλέπεται να διατεθεί, εντός της διετίας 2019-2020, για τη χρηματοδότηση μέρους της κατασκευής εκπαιδευτικού κέντρου και γραφείων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Η εν λόγω επένδυση εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 18-24 μηνών και η υλοποίησή της αναμένεται να αρχίσει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης της εικοσαετούς επέκτασης της παραχώρησης του ΔΑΑ. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης, η σύμβαση της οποίας υπογράφηκε τον Οκτωβρίου του 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2019, οπότε και θα οριστικοποιηθεί ο προϋπολογισμός της επένδυσης.

Για κεφάλαιο κίνησης της Aegean πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το 11% (έως 21,6 εκατ. ευρώ) των κεφαλαίων που θα αντληθούν μέσω του ομολογιακού δανείου. Το ποσό αυτό δεν συνδέεται με τυχόν επιστροφές κεφαλαίου και διανομή μερισμάτων προς τους μετόχους της Aegean.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της Έκδοσης θα διατηρηθεί η αναλογία 75%-14%-11% στη διάθεση των κεφαλαίων. Άν το ποσό κάλυψης της έκδοσης δεν ξεπεράσει τα 150 εκατ. ευρώ, η έκδοση του ομολογιακού δανείου και της χρηματοδότησης εν γένει θα ματαιωθεί από την Εκδότρια και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής εκάστου επενδυτή θα αποδεσμευτεί.

Σχετικά Άρθρα

Τα οφέλη της Κρήτης από την υπογραφή της σύμβασης για τους υδρογονάνθρακες

Σημαντικά οφέλη φαίνεται να αποκομίζει η Περιφέρεια Κρήτης από τις χθεσινές υπογραφές των συμβάσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης. Όπως σημείωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, υπάρχει ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο που διασφαλίζει σημαντικά οφέλη τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο[…]

Δείτε περισσότερα

Μετά τα μνημόνια έρχονται περικοπές στις συντάξεις

Οι Ευρωπαίοι προειδοποιούν «οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται», ενώ η κυβέρνηση έχει αναγάγει σε μείζον θέμα τη διάσωση των συντάξεων από τις νέες περικοπές την 1/1/2019 Σε μείζον θέμα έχει αναγάγει η κυβέρνηση τη διάσωση των συντάξεων από τις νέες περικοπές την 1η /1/2019, βάσει του ψηφισμένου μνημονιακού μέτρου, καθώς[…]

Δείτε περισσότερα